skip to Main Content
+47 951 35 863

overnatting fiskeplass tursti

Aursletta og Aarstrand gård ligger idyllisk til innerst i Vistenfjorden. Gården er et godt utgangspunkt for turer inn i Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde. Det er gode fiskemuligheter i elv, sjø og ferskvann. Her er det muligheter for overnatting, og det er daglig hurtigbåtforbindelse fra Forvik og Tjøtta som anløper Aursletta. Velkommen til ville, vakre Vistenfjord! Fiskekort for Lakselvvassdraget fås kjøpt på www.inatur.no.

Back To Top